Αρμενία

Hi-lia̍p-gú修改

Bêng-sû修改

Αρμενία

  1. Ha-iá-sū-thàn