άνθρακας

Hi-lia̍p-gú修改

Bêng-sû修改

άνθρακας

  1. thòaⁿ-sò·