Антыгуа і Барбуда

Pe̍h lō·-se-a-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

Антыгуа і Барбуда

  1. An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà