асоба

Pe̍h lō·-se-a-gú修改

Bêng-sû修改

асоба

  1. lâng