מחזור הדם

Hi-pek-lâi-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

מחזור הדם

  1. sûn-khoân hē-thóng