ภาษาญี่ปุ่น

Thài-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

ภาษาญี่ปุ่น

  1. Ji̍t-gí