ไนโตรเจน

Thài-gú siu-kái

Bêng-sû siu-kái

ไนโตรเจน

  1. chit-sò·