ไนโตรเจน

Thài-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

ไนโตรเจน

  1. chit-sò·