Ho̍ah-gí-giânSiu-kái

Pit-o̍eh sūn-sū
 

Hàn-jīSiu-kái

(pō͘-siú 85 水+01, 5 pit-o̍eh, chhong-khiat 戈弓水 (INE), sì-kak 30232)

  1. éng-kiú, éng-óan

Chham-khóSiu-kái

  • KangXi: 0603.040
  • Dai Kanwa Jiten: 17088
  • Dae Jaweon: 0996.040
  • Hanyu Da Zidian: 31546.030
  • Unihan data for U+6C38

Hân-gûSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(hangeul 영, revised yeong, McCune-Reischauer yŏng, Yale yeng)

  1. Pang-bô͘:defn

Chham-khóSiu-kái

Pang-bô͘:Hanja ref


Hôa-gíSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(pinyin yǒng (yong3), Wade-Giles yung3)

  1. Pang-bô͘:defn

Siu-kái

Ji̍t-gíSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(grade 5 kanji)

  1. Pang-bô͘:defn

Tho̍k-imSiu-káiOa̍t-gíSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(Yale wing5)

  1. Pang-bô͘:defn