Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘

2024-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (pài-la̍k)

2024-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (pài-sì)

2024-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (pài-jī)

2024-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (pài-it)