Lūi-pia̍t:Bân-lâm-gú:Hêng-iông-sû

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

N

Tī "Bân-lâm-gú:Hêng-iông-sû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 9bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 9 bīn ia̍h