Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ha-oa-ih-gú ê sû.

Tī "Ha-oa-ih-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 4bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 4 bīn ia̍h