Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-ha̍p

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Wikipedia
Wikipedia ū koan-hē
Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-ha̍p
ê bûn-chiuⁿ.

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-ha̍p (POJ,【】Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-ha̍p, 【Soviet 社會主義共和國聯合, 【Soviet 社会主义共和国联合)

  1. So·-liân ê choan-miâ

Hoan-e̍kSiu-kái

Chham-khóSiu-kái