"Iōng-chiá thó-lūn:Chùn-hiàn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

sóa-ūi
(sóa-ūi)
 
Chùn-hiàn, I left 3 entries for you to edit. If it happens, please make an announcement at Holopedia while I write in the Wikimedia News. Cheers! [[User:A-yao|A-yao]] 14:08, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)
 
== sóa-ūi ==
 
In the sóa-ūi log:
*O̍at-lâm-gú sóa khì tī Oa̍t-lâm-gú
*O̍at-lâm-gí sóa khì tī Oa̍t-lâm-gí
*tōng-bu̍t-hn̄g sóa khì tī tōng-bu̍t-hn̂g
 
Are the original spelling(ex. O̍at-lâm-gú) variants or should we delete the original page?
898

次編輯