"Pang-bô͘:fr-aj" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

<noinclude> Hêng-iông-sû(Adjektiv),Hoat-gú ==出力== </noinclude><includeonly>===Hêng-iông-sû 形容詞=== Lūi-pia̍t:Hoat-gú hêng-iông-sûLū... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(<noinclude> Hêng-iông-sû(Adjektiv),Hoat-gú ==出力== </noinclude><includeonly>===Hêng-iông-sû 形容詞=== Lūi-pia̍t:Hoat-gú hêng-iông-sûLū... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
948

次編輯