2008-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)