Iōng-chiá HydrizBot--ê kòng-hiàn

Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

2017-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)