Thài-pêng-iûⁿ

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ū koan-hē
Thài-pêng-iûⁿ
ê bûn-chiuⁿ.

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

Thài-pêng-iûⁿ (POJ,【】Thai3-peng5-iuN5, 【太平洋)

  1. sī choân-sè-kài siōng tōa ê "chúi-sin", só· chiàm ê bīn-chek sī 1.797 ek km², ia̍h-tō-sī tē-kiû ê saⁿ-hun-chi-it.

Hoan-e̍kSiu-kái

Pak-kiaⁿ-oē: 太平洋 (tàipíngyáng)
Kheh-oē: Thai-phìn-yòng

Chham-khóSiu-kái