Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

Bân-lâm-gí修改

Bêng-sû修改

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (POJ,【】Tiong-hoa5 Jin5-bin5 Kiong7-ho5-kok, 【中華人民共和國, 【中华人民共和国)

  1. Tiong-kok Kiōng-sán-tóng léng-tō hā ê Siā-hōe-chú-gī kok-ka

Hoan-e̍k修改

Chham-khó修改