Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

  1. Tùi it-tēng tùi-siòng ia̍h lí-sióng ê siong-sìn kap kèng-pài su-sióng kiam si̍t-hêng.
  2. Í 1. ûi ki-chhó͘ sán-seng ê cho͘-chit.

Tùi-tâng ê Hàn-jīSiu-kái