A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
閩南語 Wikipedia ū chi̍t phiⁿ bûn-chiong sī leh kóng:

Bân-lâm-gí siu-kái

Bêng-sû siu-kái

eng-á (POJ,【】eng-a2, 【鷹仔, 【鹰仔)

  1. béng-khîm lāi-té sio̍k-tī Accipitridae chit ê kho ê chiáu-á

Hoan-e̍k siu-kái

Chham-khó siu-kái