拍開主題選單

tēng-gī

Bo̍k-lo̍k

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

  1. tùi khài-liām ê pún-chit, hoān-ûi ia̍h ì-gī ê chi̍t-ê soat-bêng.

Tōng-sûSiu-kái

  1. chí-chhut ia̍h kóng-bêng pún-chit, hoān-ûi ia̍h ì-gī.

Tùi-tâng ê Hàn-jīSiu-kái