tiān-náu kho-ha̍k

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Wikipedia
Wikipedia ū koan-hē
tiān-náu kho-ha̍k
ê bûn-chiuⁿ.

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

tiān-náu kho-ha̍k (POJ,【】tian7-nau2 kho-hak8, 【電腦科學, 【电脑科学)

  1. sī leh gián-kiù chu-sìn (information) kap kè-sǹg (computation) ê lí-lūn ki-chhó·

Hoan-e̍kSiu-kái

Chham-khóSiu-kái