Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語

siu-kái
  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:cha-po͘[1]
  • 潮州話:
  • 海南話:
 
閩南語 Wikipedia ū chi̍t phiⁿ bûn-chiong sī leh kóng:
  1. 男人,公的儂。查埔出世𡳞鳥大漢喙鬚
    例:查埔查某

參考資料

siu-kái
  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部