Atemola (cross of Annona cherimola and Annona squamosa).jpg

en:Wiktionary:Chinese Pinyin index

Tâi-oân Kàu-io̍k-pō· ê ki-chhó· Eng-bûn 1000 sû

Pa̍t-ūi ê kháu-chōSiu-kái

MediaWiki ê siat-tēng ū būn-tê, zh-min-nan soah pìⁿ zh_min_nan.