Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Wikipedia
Wikipedia ū koan-hē
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu
ê bûn-chiuⁿ.

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu (POJ,【】Tiong-hoa5 Jin5-bin5 Kiong5-ho5-kok Hiong-kang2 Tek8-piat8 Heng5-cheng3-khu, 【中華人民共和國香港特別行政區, 【中华人民共和国香港特别行政区)

  1. Hiong-káng ê choan-miâ

Hoan-e̍kSiu-kái

Chham-khóSiu-kái