Kán-siá 台湾
Chiàⁿ-siá
Taiwan NASA Terra MODIS 23791.jpg
LocationTaiwan.svg

閩南語Siu-kái

Siu-kái


: tai5 uêng1 - 潮州話; tai5 uang1 - 揭陽話。

[1]

意思Siu-kái

Wikipedia ū koan-hē
臺灣
ê bûn-chiuⁿ.
  1. 太平洋西爿島嶼中國烏水溝臺灣海峽)。
    相招臺灣 / 相招台湾 [臺語]  ―  Sio-chio iû Tâi-oân. [白話字]  ― 

Hôa-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

臺灣 【拼】 Táiwān

  1. Tâi-ôan

Chham-khóSiu-kái

Hân-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

  1. Tâi-ôan

參考資料Siu-kái

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部