Tâi-oân

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Wikipedia
Wikipedia ū koan-hē
Tâi-oân
ê bûn-chiuⁿ.

Bân-lâm-gí修改

Bêng-sû修改

Tâi-oân (POJ,【】Tai5-oan5, 【台灣, 【台湾)

  1. sī óa Thài-pêng-iûⁿ sai-hōaⁿ ê tó-sū, kap Tiong-kok chi-kan keh chı̍t-tiâu O·-chúi-kau (Tâi-ôan Hái-kiap).

Hoan-e̍k修改

Pak-kiaⁿ-ōe: 臺灣 or 台灣/台湾 (Táiwān)

Chham-khó修改