A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:chîⁿ, chiân(文), chhiân(俗音)[1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思Siu-kái

  1. 例:錢(chîⁿ)。 錢(chîⁿ)食飯錢(chîⁿ)公司正派偌濟錢(chîⁿ)。 錢(chîⁿ)各人

Hôa-gú:Siu-kái

Bêng-sû 名詞Siu-kái

  1. jī-sìⁿ

Hoan-e̍k 翻譯Siu-kái

Chham-khó 參考Siu-kái

參考資料Siu-kái

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部