Chham-khó

Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái

 • 泉州話:
 • 廈門話:lâng, lîn[1]
 • 漳州話:/dzin˩˧/[1]
 • 臺灣話:jîn/lîn, lâng(替)[2]
 • 潮州話:/naŋ˥/, /ziŋ˥/[1]
 • 海南話:

意思Siu-kái

 1. 例:人(lâng)按呢。 人(lâng)

Ho̍ah-gí-giânSiu-kái

Pit-sūn
 

Sû-gôanSiu-kái

Lūi-sū lâng ê thúi. Chi̍t-jī kó·-tāi ê pán-pún biâu-su̍t chi̍t-gê lâng kap pì kap thúi.

Hàn-jīSiu-kái

(pō͘-siú 9 人+00, 2 pit-o̍eh, chhong-khiat 人 (O), sì-kak 80000)

 1. lâng
 2. jîn-lūi

Chham-khóSiu-kái

 • KangXi: 0091.010
 • Dai Kanwa Jiten: 00344
 • Dae Jaweon: 0190.010
 • Hanyu Da Zidian: 10101.100
 • Unihan data for U+4EBA

Bân-lâm-gúSiu-kái

Tho̍k-imSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

(, 【Plâng,jîn)

 1. Jîn-lūi

Ēng-hoat si̍p-kòanSiu-kái

 • When by itself, is always read as lâng. For compound words, Min Nan resembles Japanese, in that there does not seem to be a consistent rule for when to use the vernacular vs. literary pronunciation. Certain compounds will always use the vernacular (ex. siàu-liân-lâng young person), whereas others will always use the literary pronunciation (ex. hàn-jîn ethnic Han Chinese).

Pheng-siá lēng-lūiSiu-kái


Hân-gúSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái


Eumhun:

 • Siaⁿ-im (hangeul): 인 (revised: in, McCune-Reischauer: in, Yale: in)
 • Miâ (hangeul): 사람 (revised: saram, McCune-Reischauer: saram, Yale: salam)

Hôa-gíSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(pinyin rén (ren2), Wade-Giles jen2)

Siu-kái


Ji̍t-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

(counter 人, hiragana ひと, romaji hito)

 1. lâng
 2. jîn-lūi

Hàn-jīSiu-kái

(grade 1 kanji)

Tho̍k-imSiu-kái

Siu-kái


Oa̍t-gíSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(Yale yan4)


Oa̍t-lâm-gúSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(nhân)

參考資料Siu-kái